SRCOmjer

SRCOmjer je besplatna aplikacija za Windows Phone 7 uređaje koja omogućava praćenje tlaka (dijastoličkog, sistoličkog), pulsa i težine. Uz pomoć ove aplikacije korisnik može vidjeti stanje svojeg organizma u određenom vremenskom periodu te na taj način potaknuti promjene u poboljšanju svojeg zdravstvenog stanja.

U aplikaciju je moguće dodavati i mijenjati postojeće zapise o dijastoličkom i sistoličkom tlaku, pulsu i težini te se prema tim podacima kreiraju odgovarajući grafikoni. Izvještajima je moguće odrediti vremenski raspon unutar kojeg se uzimaju podaci za generiranje izvještaja.


Aplikacija je lokalizirana na hrvatski i engleski jezik.

 


besplatno preuzmite aplikaciju